Noi dung

$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Tuyển dụng công chức Huế 2021 tại huyện Nam Đông

80 Lượt xem
UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Xem chi tiết bên dưới thông báo tuyển dụng. 

 • [message]
  • ##fa-info-circle## THÔNG TIN
   • ##fa-briefcase## Vị trí cần tuyển: Công chức
    ##fa-money## 
    Mức lương: Xem chi tiết
    ##fa-clock-o## Hạn nộp hồ sơ: 20/9/2021
    ##fa-building## Nhà tuyển  dụng: UBND huyện Nam Đông, Huế
    ##fa-map-marker## Địa điểm làm việc: UBND huyện Nam Đông, Huế, Thừa Thiên Huế
 • [message]
  • ##fa-briefcase## CHI TIẾT TUYỂN DỤNG
   • ##fa-info## Lưu ý: Thông tin này được cung cấp bởi nhà tuyển dụng.

Tuyển dụng công chức Huế 2021 tại huyện Nam Đông

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Thông báo số 1046/TB-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2021;

tuyển dụng công chức huế, tuyen dung cong chu hue, tuyển dụng công chức huế 2021, tuyển dụng nam đông huế

Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng: 03 người (bố trí công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Thanh tra huyện), có yêu cầu về trình độ chuyên môn cụ thể như sau:

01 tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Du lịch hoặc Quản trị kinh doanh, bố trí công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

01 tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc Kinh tế, bố trí công tác tại Thanh tra huyện.

01 tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư hoặc Quản lý đất đai, bố trí công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển công chức

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 môn

Môn Kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Môn Ngoại ngữ: Gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Môn Tin học: Gồm 30 câu hỏi kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi: 30 phút.

* Miễn thi Môn Ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

* Miễn thi Môn Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin, tin học.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng môn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cả 3 môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2

Vòng Phỏng vấn Môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực được tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian: 30 phút.

2. Nội dung, hình thức xét tuyển công chức (Áp dụng đối với những người có cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên tại địa bàn huyện Nam Đông).

Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian: 30 phút.

IV.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Mỗi người đăng ký dự tuyển lập 02 bộ hồ sơ, bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP);

– Bản sơ yếu lý lịch ( theo mẫu 02 – SNV) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển);

– 02 ảnh (cỡ 4×6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

V.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nộp hồ sơ

Kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

2.  Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Nội vụ huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 188 Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

– Số điện thoại: 0234.3876.117.

Nội dung chi tiết được ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ- UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện Nam Đông.

tuyển dụng công chức huế, tuyen dung cong chu hue, tuyển dụng công chức huế 2021, tuyển dụng nam đông huế

tuyển dụng công chức huế, tuyen dung cong chu hue, tuyển dụng công chức huế 2021, tuyển dụng nam đông huế

tuyển dụng công chức huế, tuyen dung cong chu hue, tuyển dụng công chức huế 2021, tuyển dụng nam đông huế

 • [message]
  • ##fa-check## THÔNG TIN CẦN NHỚ
   • ##fa-check-square## Ghi rõ "Biết tới thông tin tuyển dụng qua trang Huework.chudu43.com ##fa-check-circle## " để được ưu tiên hơn khi ứng tuyển.
    ##fa-check-square## Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thông tin ứng tuyển theo yêu cầu
    ##fa-check-square## Xem thêm những công việc khác phù hợp với bạn tại mục ✔ Bản tin tuyển dụng

Tên

Bảo hiểm,2,Bất động sản,3,Blog,15,Công chức,13,Công nghệ thông tin,1,Công nhân,2,Giám đốc,1,Hành chính/Nhân sự,4,Khách sạn/Nhà hàng,5,Kinh doanh,20,Kỹ sư,4,Lao động phổ thông,11,Ngân hàng,2,Nghành nghề khác,26,Nhà tuyển dụng,2,Spa & Massage,1,Sư phạm,8,Tài chính/Kế toán,5,Thực tập,1,Tin tuyển dụng,61,Văn phòng,19,Việc làm HOT,54,Viên chức,8,
ltr
item
HUEWORK | Kênh Tuyển Dụng Việc Làm Huế Uy Tín: Tuyển dụng công chức Huế 2021 tại huyện Nam Đông
Tuyển dụng công chức Huế 2021 tại huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021. Tuyển dụng công chức viên chức tại Huế.
https://1.bp.blogspot.com/-FmhfmBZY9v8/YSvIh-63RYI/AAAAAAAAVXQ/jHseAEFD6Fc637kbc5P7ei8Pc9LSPinjQCLcBGAsYHQ/w640-h336/nam%2Bdong.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FmhfmBZY9v8/YSvIh-63RYI/AAAAAAAAVXQ/jHseAEFD6Fc637kbc5P7ei8Pc9LSPinjQCLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h336/nam%2Bdong.jpg
HUEWORK | Kênh Tuyển Dụng Việc Làm Huế Uy Tín
https://huework.chudu43.com/2021/08/cong-chuc-hue-nam-dong-2021.html
https://huework.chudu43.com/
https://huework.chudu43.com/
https://huework.chudu43.com/2021/08/cong-chuc-hue-nam-dong-2021.html
true
6968984254468721702
UTF-8
Xem tất cả Không tìm thấy bài đăng XEM CHI TIẾT Xem thêm Reply Cancel reply Delete Bởi Home PAGES POSTS Xem Tất cả PHÙ HỢP VỚI BẠN: CHUYÊN MỤC ARCHIVE TÌM KIẾM TẤT CẢ Không tìm thấy tin nào phù hợp Về trang chủ Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Jan Feb Mar Apr Tháng 5 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy