Noi dung

$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Tuyển dụng công chức Huế 2021 tại Phú Lộc

80 Lượt xem
UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021. Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2045/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021. Xem chi tiết ở bên dưới. 
 • [message]
  • ##fa-info-circle## THÔNG TIN
   • ##fa-briefcase## Vị trí cần tuyển: Công chức
    ##fa-money## 
    Mức lương: Thỏa thuận
    ##fa-clock-o## Hạn nộp hồ sơ: Quý IV/2021
    ##fa-building## Nhà tuyển  dụng: UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
    ##fa-map-marker## Địa điểm làm việc: UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
 • [message]
  • ##fa-briefcase## CHI TIẾT TUYỂN DỤNG
   • ##fa-info## Lưu ý: Thông tin này được cung cấp bởi nhà tuyển dụng.
Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2045/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể:


I. NHU CẦU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức là 42 người.

 (có Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 kèm theo)

2. Phương thức tuyển dụng

– Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

– Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở địa bàn huyện Nam Đông và A Lưới được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Hồ sơ, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

a) Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP);

– Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 02-SNV) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển);

– 02 ảnh (cỡ 4×6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

b) Thời hạn nộp hồ sơ: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày 20/08/2021 đến hết ngày 20/9/2021.

c) Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

d) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

đ) Trường hợp thí sinh dự tuyển đã là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội và công an) và người làm công tác cơ yếu, nếu đăng ký dự thi phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác, làm việc có văn bản đồng ý cho phép đăng ký dự tuyển công chức.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm  vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021
 25/08/2021

 
Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2045/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể:
I. NHU CẦU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức là 42 người.

 (có Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 kèm theo)

2. Phương thức tuyển dụng

– Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

– Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở địa bàn huyện Nam Đông và A Lưới được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Hồ sơ, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

a) Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP);

– Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 02-SNV) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển);

– 02 ảnh (cỡ 4×6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

b) Thời hạn nộp hồ sơ: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày 20/08/2021 đến hết ngày 20/9/2021.

c) Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

d) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

đ) Trường hợp thí sinh dự tuyển đã là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội và công an) và người làm công tác cơ yếu, nếu đăng ký dự thi phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác, làm việc có văn bản đồng ý cho phép đăng ký dự tuyển công chức.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm  vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.


 
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 môn thi.

– Môn Kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

– Môn Ngoại ngữ: Gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

– Môn Tin học: Gồm 30 câu hỏi kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi: 30 phút.

b) Miễn thi Môn Ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

c) Miễn thi Môn Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin, tin học.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng môn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cả 3 môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2. Phỏng vấn Môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực được tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Thời gian: 30 phút.

2. Nội dung, hình thức xét tuyển công chức

Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Thời gian: 30 phút.

3. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

d) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

đ) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển đồng thời quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề cùng vị trí.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong quý IV năm 2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

2. Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, số 82 đường Hùng Vương, thành phố Huế.

 • [message]
  • ##fa-check## THÔNG TIN CẦN NHỚ
   • ##fa-check-square## Ghi rõ "Biết tới thông tin tuyển dụng qua trang Huework.chudu43.com ##fa-check-circle## " để được ưu tiên hơn khi ứng tuyển.
    ##fa-check-square## Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thông tin ứng tuyển theo yêu cầu
    ##fa-check-square## Xem thêm những công việc khác phù hợp với bạn tại mục ✔ Bản tin tuyển dụng

Tên

Bảo hiểm,2,Bất động sản,3,Blog,15,Công chức,13,Công nghệ thông tin,1,Công nhân,2,Giám đốc,1,Hành chính/Nhân sự,4,Khách sạn/Nhà hàng,5,Kinh doanh,20,Kỹ sư,4,Lao động phổ thông,11,Ngân hàng,2,Nghành nghề khác,26,Nhà tuyển dụng,2,Spa & Massage,1,Sư phạm,8,Tài chính/Kế toán,5,Thực tập,1,Tin tuyển dụng,61,Văn phòng,19,Việc làm HOT,54,Viên chức,8,
ltr
item
HUEWORK | Kênh Tuyển Dụng Việc Làm Huế Uy Tín: Tuyển dụng công chức Huế 2021 tại Phú Lộc
Tuyển dụng công chức Huế 2021 tại Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2021. Tuyển dụng công chức viên chức tại Huế.
https://1.bp.blogspot.com/-WHy5jz7U2-0/YSvQM0_UgSI/AAAAAAAAVX0/MlZbmw3Zm9oyhW7yDPXaJ0q3X8OBDJhswCLcBGAsYHQ/w640-h640/phu%2Bloc%2Btuyen%2Bdung%2Bcong%2Bchuc.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-WHy5jz7U2-0/YSvQM0_UgSI/AAAAAAAAVX0/MlZbmw3Zm9oyhW7yDPXaJ0q3X8OBDJhswCLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h640/phu%2Bloc%2Btuyen%2Bdung%2Bcong%2Bchuc.jpg
HUEWORK | Kênh Tuyển Dụng Việc Làm Huế Uy Tín
https://huework.chudu43.com/2021/08/cong-chuc-hue-phu-loc-2021.html
https://huework.chudu43.com/
https://huework.chudu43.com/
https://huework.chudu43.com/2021/08/cong-chuc-hue-phu-loc-2021.html
true
6968984254468721702
UTF-8
Xem tất cả Không tìm thấy bài đăng XEM CHI TIẾT Xem thêm Reply Cancel reply Delete Bởi Home PAGES POSTS Xem Tất cả PHÙ HỢP VỚI BẠN: CHUYÊN MỤC ARCHIVE TÌM KIẾM TẤT CẢ Không tìm thấy tin nào phù hợp Về trang chủ Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Jan Feb Mar Apr Tháng 5 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy